Jadwal UAS Semester Genap 2016/2017

Untuk Mahasiswa yang Crash pada jadwal UAS, segera menghubungi TU paling lambat 1 minggu sebelum pelaksaan UAS, agar dapat mengikuti UAS dengan lancar Syarat dan ketentu untuk mengikuti Ujian Akhir Semester Genap tahun 2016/2017                                          …